Ubytování v Lipně nad Vltavou s výhledem na Lipenské jezero

Ceník ubytování

letní sezóna 30.6.-31.8., zimní sezóna 30.1.-9.3. (jen týdenní pobyty) 

Ubytování OSTRUŽINA 10+2
cena za chatu
OSTRUŽINA 9
cena za chatu
Cena za týden
Zimní sezóna 17.500,- Kč
16.500,- Kč
*12.500,- Kč (do 5 os.)
Letní sezóna 22.800,- Kč
20.800,- Kč
*15.000,- Kč (do 5 os.)
Mimo sezónu 12.500,- Kč 11.500,- Kč
Cena za víkend
Zimní sezóna 6.500,- Kč 5.500,- Kč
Mimo sezónu 6.000,- Kč 5.000.- Kč
Velikonoce, Vánoce, Silvestr
Velikonoce (4 noci) 10.900,- Kč 9.000,- Kč
Vánoce (týden) 14.000,- Kč 12.000,- Kč
Silvestrovský týden  29.900,- Kč 27.900,- Kč
Ostatní služby
Povlečení jednorázově (1 ks/celý pobyt) 50,- Kč
Ručník jednorázově (1 ks/celý pobyt) 40,- Kč
Závěrečný úklid 800,- Kč
Vratná kauce 5.000,- Kč

 

 

 • Ceny zahrnují - ubytování, spotřebu vody a energie(dle období), parkování 3 automobily/chata, Wifi free,  dřevo do vnitřního krbu
 • Ceny nezahrnují - závěrečný úklid (zákazník vrací objekt ve stejném stavu, ve kterém ho přebíral), poplatek obci 50 Kč/dospělý/den (osvobozeni- viz níže) 
 • pronajímáme celý objekt
 • v letní sezóně pronajímáme pouze na celý týden (sobota-sobota)
 • spaní ve spacácích nepodporujeme. Je možné si přivézt vlastní povlečení nebo si je u nás zapůjčit.
 • Nástup na ubytování je standardně od 14:00 do 15:00. Po telefonní dohodě s dostatečným předstihem je možné nastoupit i v jiný čas. To se týká zejména víkendových pobytů a pobytů mimo sezónu.
 • Ukončení pobytu je poslední den do 10:00 hod.
 • Poznámka:  *do 5 osob (jedna rodina)

Platební podmínky

 • platba za ubytování je možná v hotovosti na místě nebo převodem na účet, tak aby byla připsána nejpozději v den nástupu na ubytování.
 • Při platbě v hotovosti bude kód FIK (EET) zaslaný do 48 hodin prostřednictvím emailu.
 • Za závaznou rezervaci bude považováno zaslání vratné kauce 5000,- Kč na náš účet.
 • Kauce bude vrácena nejdéle do 7 pracovních dnů po ukončení pobytu a předání objektu převodem na účet.
 • Důvodem k nevrácení části nebo celé kauce je závažné poškození zařízení nebo části objektu nebo odečteny položky jako závěrečný úklid, nadspotřeba elektřiny, konzumace vína apod.
 • sloužením kauce pro potvrzení rezervace rovněž potvrzujete, že jste srozumněni s provozním řádem

Osvobození od poplatku

Odvádění poplatků se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Lipno nad Vltavou č. 3/2020                                                                                                                                                                               
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:
a) nevidomá, osoba která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona  upravujícícho sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce
b) mladší 18 let
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s vyjímkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče                                           
1.hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo                                                                                                             
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezńní práci (*10) pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo                     
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícícho sociální služby,                               
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo                                                                     
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému          
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce  v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů (*11)
          (*10)  § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
           (*11)  § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích                                          

Dokumenty ke stažení: